Overlay

Thông tin sự kiện

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022

  • Chỉ đạo: Thành ủy & Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
  • Cơ quan thực hiện: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
  • Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, cùng các Sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng,… 

Được tổ chức nhằm mục đích:

1. Quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của
thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ
chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút các nguồn
lực đầu tư trong và ngoài nước, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI).

2. Công khai thông tin về Điều chỉnh quy hoạch chung
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt; Các dự án đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố; Danh mục 
quỹ đất phục vụ kêu gọi thu hút đầu tư của thành
phố Đà Nẵng; 
Quy trình chuẩn bị
đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn
ngân sách nhà nước thực hiện ngoài các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu
công nghệ thông tin tập trung, Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
.

3. Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư cho các dự án trong nước
và dự án FDI. Khen thưởng các cơ quan, doanh nghiệp có đóng góp vào công tác xúc tiến đầu tư của thành phố

Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017