Overlay

Đăng ký

Họ tên
Chức danh
Cơ quan
Số điện thoại
Email
Đăng kýDiễn đàn đầu tưTham dự trực tiếp(dành cho đại biểu nhận được giấy mời giấy)
Tham dự trực tuyến
Chương trình thực địaTour 1:Khu công nghệ cao – Khu CNTT tập trung – Khu công viên phần mềm số 2.
Tour 2:Cảng Tiên Sa – Cảng Liên Chiểu – Khu logistics Hòa Nhơn.
Ghi chú